Browsing Novel
49 articles found

Headword Date Article Type
Polyphonic Novel 1929 T
Ottsy i deti (Ivan Turgenev) 1862 W
Voina i mir (Lev Nikolaevich Tolstoy) 1865 W
Ledi Makbet mtsenskogo uezda (Nikolai Semenovich Leskov) 1865 W
Prestuplenie i nakazanie (Fyodor Dostoevsky) 1866 W
Dym (Ivan Turgenev) 1867 W
Idiot (Fyodor Dostoevsky) 1868 W
Besy (Fyodor Dostoevsky) 1871 W
Anna Karenina (Lev Nikolaevich Tolstoy) 1875 W
Nov' (Ivan Turgenev) 1877 W
Brat'ia Karamazovy (Fyodor Dostoevsky) 1879 W
Kniaginia Ligovskaia (Mikhail Lermontov) 1882 W
Voskresenie (Lev Nikolaevich Tolstoy) 1899 W
Mashen'ka (Vladimir Nabokov) 1926 W
Zavist' (Iurii Olesha) 1927 W
Belaia gvardiia (Mikhail Afanasevich Bulgakov) 1927 W
Korol', dama, valet (Vladimir Nabokov) 1928 W
Tikhii Don (Mikhail Aleksandrovich Sholokhov) 1928 W
Kotlovan (Andrei Platonov) 1929 W
Sogliadatai (Vladimir Nabokov) 1930 W

Page 1 of 1Response to this query is limited to 20 lines of data unless the user is logged in as a subscriber.