Nikolai Semenovich Leskov: Ovtsebyk. [The Musk-Ox]