Nikolai Semenovich Leskov: Rastochitel’ [The Spendthrift]