Nikolai Semenovich Leskov: Rastochitel’. [The Spendthrift]