Emil Cioran: Cartea Amăgirilor [The Book of Deceptions]