Emil Cioran: Îndreptar pătimaş [Primer of Passions]