Emil Cioran: Îndreptar pătimaş. [Primer of Passions]