Stanisław Lem: Doskonała próżnia [A Perfect Vacuum]