Josef Škvorecký: Sedmiramenný svícen [The Menorah]