Josef Škvorecký: Konec nylonového veku [End of the Nylon Age]