Josef Škvorecký: Hríchy pro pátera Knoxe. [Sins for Father Knox]