Josef Škvorecký: Konec porucíka Boruvky. [The End of Lieutenant Toronto Boruvka]