John Oswald Francis: Y Bobl Fach Ddu: comedi ynghylch llwythau Cymru mewn tair act [Welsh translation of The Dark Little People: A comedy of the Welsh Tribes in three acts]