Adam Mickiewicz: Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego [Books of the Polish nation and Polish pilgrimage]