Adam Mickiewicz: Zdania i uwagi. Zdzieł Jakuba Bema, Anioła Ślązaka i Sę-Martena [Apothegms and sayings from the works of Jakob Böhme, Angelus Silesius, and Saint-Martin]