Gabriele d'Annunzio: Francesca da Rimini [Francesca da Rimini]