Browsing NovelResponse to this query is limited to 20 lines of data unless the user is logged in as a subscriber.
Sort by date | Sort by headword
Headword Date Article Type
Polyphonic Novel 1929 Context
Ottsy i deti (Ivan Turgenev) 1862 Works
Voina i mir (Lev Nikolaevich Tolstoy) 1865 Works
Ledi Makbet mtsenskogo uezda (Nikolai Semenovich Leskov) 1865 Works
Prestuplenie i nakazanie (Fyodor Dostoevsky) 1866 Works
Dym (Ivan Turgenev) 1867 Works
Idiot (Fyodor Dostoevsky) 1868 Works
Besy (Fyodor Dostoevsky) 1871 Works
Anna Karenina (Lev Nikolaevich Tolstoy) 1875 Works
Nov' (Ivan Turgenev) 1877 Works
Brat'ia Karamazovy (Fyodor Dostoevsky) 1879 Works
Kniaginia Ligovskaia (Mikhail Lermontov) 1882 Works
Voskresenie (Lev Nikolaevich Tolstoy) 1899 Works
Mashen'ka (Vladimir Nabokov) 1926 Works
Zavist' (Iurii Olesha) 1927 Works
Belaia gvardiia (Mikhail Afanasevich Bulgakov) 1927 Works
Korol', dama, valet (Vladimir Nabokov) 1928 Works
Tikhii Don (Mikhail Aleksandrovich Sholokhov) 1928 Works
Kotlovan (Andrei Platonov) 1929 Works
Sogliadatai (Vladimir Nabokov) 1930 Works

50 articles found

Page 1 of 1

Response to this query is limited to 20 lines of data unless the user is logged in as a subscriber.