Jaroslav Hašek

Articles on Hašek's works

  1. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války [The Fateful Adventures of the Good Soldier Švejk During the World War]