Nikolai Semenovich Leskov: Zapechatlennyi angel [The Sealed Angel]