Václav Havel: Prosím stručně. [To the Castle and Back]